o mnie

Michalina Radzińska rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w Konserwatorium Muzycznym w Jakobstad (Finlandia) w wieku sześciu lat. Od 1993 roku kontynuowała naukę w Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. W 2004 roku podjęła studia w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. P. Radzińskiego. W 2009 uzyskała dyplom magistra sztuki na kierunku instrumentalistyka – specjalność gra na skrzypcach. W latach 2009 – 2011 rozwijała swoje umiejętności w Scuola di Musica di Fiesole (Florencja, Włochy) w klasie prof. P. Vernikova.

Poza działalnością instrumentalną rozwija również inne pasje. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na co dzień dzieli swój czas pomiędzy działalność artystycznąarteterapeutycznąpisarską i edukacyjną.